CẦN THỢ NAIL GẤP- TIỆM RẤT ĐÔNG KHÁCH GIÁ NAIL CAO.

CẦN THỢ NAIL GẤP- TIỆM RẤT ĐÔNG KHÁCH GIÁ NAIL CAO.
– BAO LƯƠNG THỢ BỘT $1200-$1500/ TUẦN hơn ăn chia
– BAO LƯƠNG THỢ TAY CHÂN NƯỚC $900/ TUẦN hơn ăn chia.
CẦN THỢ BỘT HOẶC THỢ TAY CHÂN NƯỚC.
==> Thợ muốn lên bột, lên tay nghề, chủ sẵn sàng chỉ thêm
Tiệm vùng Arlingtion cách Eden 10 phút.
Chỗ làm rất thoải mái, không tranh dành.
Mọi chi tiết xin liên hệ: 703-789-4995.
Thank You!
———————————-
MIMOSA NAILS
3215 Columbia Pike, ARLINGTON, VA 22204
571-357-1024

Contact Vnusnews

Cần tuyển thợ gấp

Cần tuyển thợ gấp

Cần tuyển thợ gấp

Cần tuyển thợ gấp

Cần tuyển thợ gấp

Cần tuyển thợ gấp