CẦN THỢ NAI/ BAO LƯƠNG – FORT WORTH, TX

CẦN THỢ NAI/ BAO LƯƠNG – FORT WORTH, TX

Tiệm nails tại thành phố Fort Worth.

– Cần thợ nails Fulltime/ Partime với mức lương lên tới $30 một giờ tuỳ theo kinh nghiệm và kỹ năng. 

– TIỆM GIÁ CAO, BAO LƯƠNG QUANH NĂM.

– TRẢ W2

*** Hiện tại tiệm cũng đang cần Receptionist

Ngày nghỉ và các lợi ích kèm theo. 

Vui lòng liên lạc để biết thêm thông tin: 682-597-8777

Xin cảm ơn!

Q spa nails In Fort Worth Full/Part-Time Technician Position Available

* Up to $30 per hour depending on your experience and skill level. Vacation and other benefits are available as well. 

**** We also need a receptionist

Call for detail: 682-597-8777

Thank you

Contact Vnusnews

Cần tuyển thợ gấp

Cần tuyển thợ gấp

Cần tuyển thợ gấp

Cần tuyển thợ gấp

Cần tuyển thợ gấp

Cần tuyển thợ gấp